۲۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5977705
T T
۰ نفر

عدم موافقت با قرارداد فرهنگی ایران و آلمان

۲۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5977705
عدم موافقت با قرارداد فرهنگی ایران و آلمان # بن - ایرنا 22/12/71 .سیاسی.فرهنگی. تلکس 43 درپی عدم موافقت پارلمان هامبورک با قرارداد فرهنگی ایران و آلمان جامعه ایرانیان مقیم هامبورک به این تصمیم اعتراض کردند.
........................................
،متن،نامه،فوشرا،شهردار،و،رئیس،،دولت،هامبورک،سلمان،رشدی،آیات،شیطانی، ،فتوای،امام،خمینی،
۰ نفر