۲۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5977558
T T
۰ نفر

تظاهرات برای استقلال کوزوو در آلمان

۲۱ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5977558
تظاهرات برای استقلال کوزوو در آلمان # بن - ایرنا 21/12/71 .سیاسی. تلکس 295 بیش ازبیست هزارنفرازاتباع آلبانی ویوگسلاوی مقیم آلمان امروزشنبه بابرپائی تظاهرات دربن خواستار استقلال وجلوگیری ازگسترش جنک دریوگسلاوی به کوزووشد.
........................................
،نماینده،اتحادیه،دموکرات،بوندس،،تاک،صربها،
۰ نفر