۱۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5977342
T T
۰ نفر

همکاری آذربایجان و داغستان در امور اجتماعی

۱۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5977342
همکاری آذربایجان و داغستان در امور اجتماعی # باکو - ایرنا 19/12/71 .سیاسی. تلکس 244 جمهوری آذربایجان و داغستان یک قرارداد در زمینه همکاری ارگانهای انتظامی دو جمهوری امضاء کردند.
........................................
،آسیای،میانه،محمدابو،رزقف،وزیر،کشور،داغستان،مصاحبه،تامین،دفاع;،امنیت، ،شخصی،و،اجتماعی،
۰ نفر