۱۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5977297
T T
۰ نفر
یک میلیاردو300 میلیون ریال جذب عملیات آبخیزداری خراسان شد # مشهد - ایرنا 19/12/71 .اجتماعی. تلکس 126 یک میلیارد و 300 میلیون ریال اعتبار برای عملیات بیولوژی و مکانیکی آبخیزداری طی سالجاری در خراسان هزینه شد.
........................................
،ایران،روحبخش،،قائم،مقام،کمیته،آبخیزداری،سازمان،جهاد،سازندگی،خراسان،
۰ نفر