۱۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5976900
T T
۰ نفر
اظهارات شواردنادزه درباره روابط گرجستان و روسیه # باکو - ایرنا 16/12/71 .سیاسی. تلکس 135 شواردنادزه اظهار داشت آمریکائیها بهتر از برخی از سیاستمداران روسیه اهمیت رابطه روسیه و گرجستان برای یکدیگر را درک می کنند.
........................................
،ریا،رهبر،گرجستان،
۰ نفر