۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5975900
T T
۰ نفر
الجزایر خواستار اعمال فشار برعلیه اسرائیل شد # تهران - ایرنا 10/12/71 .سیاسی. تلکس 256 الجزایر از جامعه بین المللی به ویژه از آمریکا و روسیه درخواست کرده است اسرائیل را وادار به اجرای قطعنامه های شورای امنیت کند.
........................................
،یاسر،عرفات،آ،اف،پ،الجزیره،علی،کافی،ساف،فلسطین،
۰ نفر