۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5975795
T T
۰ نفر
نشریه نتایج تفصیلی معلولیت استان مرکزی انتشار یافت # تهران - ایرنا 9/12/71 .سیاسی. تلکس 40 از1میلیون و82هزارو 109 نفرجمعیت استان مرکزی 9459 نفرآن معلول میباشندکه از این تعداد 5/84درصد دارای یک نوع معلولیت و5/15درصددونوع معلولیت بوده اند.
........................................
،مرکز،آمار،ایران،علت،ارثی،مادرزادی،بیماری،حادثه،
۰ نفر