۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5975660
T T
۰ نفر
آسفالت و بهسازی 346 کیلومتر از راههای استان سمنان # سمنان - ایرنا 8/12/71 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 51 اق برای اجرای طرحهای آسفالت و بهسازی راهها و نیز ایجاد ابنیه فنی در راهها استان سمنان در سالجاری 2 میلیارد ریال هزینه شده است.
........................................
،ایران،280،کیلومتراداره،کل،راه،و،ترابری،استان،سمنان،در،سال،71،;،3، ،میلیارد،و،242،میلیون،ریال،هزینه،
۰ نفر