۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5975578
T T
۰ نفر
واشنگتن تایمز 49درصدمردم انگلیس حاضربه ترک این کشورمی باشند # نیویورک - ایرنا 7/12/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 11 روزنامه آمریکائی واشنگتن تایمز درشماره امروز پنجشنبه خود نوشت بر اساس آمار جدید 49 درصد مردم انگلیس حاضر به ترک کشور خود می باشند.
........................................
،گالوپ،واشنگتن،تایمز،آمار،آراء،
۰ نفر