۶ اسفند ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5975484
T T
۰ نفر
فرمانده نیروهای حافظ صلح مستقر دریوگسلاوی سابق تعویض شد # نیویورک - ایرنا 6/12/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 237 ژنرال /لارس اریک والکرین / ازسوی پطروس غالی دبیرکل به فرماندهی کل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل دریوگسلاوی سابق منصوب شد.
........................................
،جوزف،سیلز،سخنگو،سایتیس،،نامبیر،بوسنی،وهرزگوین،
۰ نفر