۲۶ بهمن ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5974384
T T
۰ نفر

نظامیان کانادایی راهی بوسنی می شوند

۲۶ بهمن ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5974384
نظامیان کانادایی راهی بوسنی می شوند # تهران - ایرنا 29/11/71 .نظامی. تلکس 151 علیرغم توقف کمکهای بشردوستانه به بوسنی وهرزگوین دولت کانادا برتصمیم خود مبنی براعزام 1200 نظامی کانادایی ازکرواسی به بوسنی پابرجاست.
........................................
،رادیو،کانادا،
۰ نفر