۲۶ بهمن ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5973992
T T
۰ نفر

رئیس جمهور آمریکا بودجه فدرال را کاهش میدهد

۲۶ بهمن ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5973992
رئیس جمهور آمریکا بودجه فدرال را کاهش میدهد # تهران - ایرنا 27/11/71 .اقتصادی. تلکس 33 اق کلینتون رئیس جمهور آمریکا درصدد است که با کاهش هزینه ها وافزایش مالیاتها به میزان 500 تا 550 میلیارد دلار طی 5 سال آینده ازبودجه فدرال بکاهد.
........................................
،د،پ،آ،واشنگتن،اصلاح،ساختار،اقتصادی،ودارائیهای،ملی،
۰ نفر