۲۶ بهمن ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5973982
T T
۰ نفر
یادداشت اعتراض آمیز وزارت امور خارجه تاجیکستان به افغانستان # تهران - ایرنا 27/11/71 .سیاسی. تلکس 202 تاجیکستان با ارسال یادداشت اعتراض آمیزی به کنسولگری افغانستان توجه دولت این کشور را به موارد متعدد نقض مرز تاجیکستان جلب کرده است.
........................................
،ایتارتاس،،آسیای،میانه،وزارت،امور،خارجه،
۰ نفر