۱۶ بهمن ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5973066
T T
۰ نفر
انقلاب اسلامی ایران امتداد حرکت پیامبر اکرم /ص / است # دمشق - ایرنا 20/11/71 .سیاسی.فرهنگی. تلکس 23 رئیس کل اتحادیه نویسندگان و روزنامه نگاران عرب : انقلاب اسلامی ایران پرتوی از نورالهی است که راه رستگاری و سعادت را به ملتهای تحت ستم نشان میدهد.
........................................
،علی،عقله،عرسان،دهه،فجر،دمشق،سوریه،(دهه،فجر،71)،
۰ نفر