۱۶ بهمن ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5972968
T T
۰ نفر
گزارش غالی به شورای امنیت درباره مذاکرات مسئله بوسنی # تهران - ایرنا 20/11/71 .سیاسی. تلکس 215 پطروس غالی: خودداری دولت بوسنی و هرزگوین از ملاقات با هیاتهای کروات و صرب مانع پیشرفت مذاکرات صلح در بوسنی است.
........................................
،رویتر،دبیرکل،سازمان،ملل،گزارش،،شورای،امنیت،یوگسلاوی،لرد،اوئن،ونس،،10، ،استان،خودمختار،
۰ نفر