۱۶ بهمن ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5972750
T T
۰ نفر

شاه حسن پرچمدار مبارزه علیه اسلام گرایی

۱۶ بهمن ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5972750
شاه حسن پرچمدار مبارزه علیه اسلام گرایی # واشنگتن - ایرنا 18/11/71 .سیاسی. تلکس 15 منابع دیپلماتیک ومقامات دولتی: پادشاه مراکش شریک استراتژیک اروپا وآمریکا درمقابله بارشد وقیام حرکتهای انقلابی اسلامی درشمال آفریقا است .
........................................
،واشنگتن،پست،نقش،،پرچمدار،مبارزه،علیه،اسلامی،گرایی،
۰ نفر