۱۱ بهمن ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5972411
T T
۰ نفر
عدم واکنش آمریکا دربرابر انتقادات دیوید اوئن # نیویورک - ایرنا 15/11/71 .سیاسی. تلکس 22 سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا دیروز ازواکنش صریح در برابر انتقادات دیوید اوئن نماینده جامعه اروپا ازسیاست واشنگتن درمورد بوسنی اجتناب کرد.
........................................
،ریچارد،بوچر،مصاحبه،نیویورک،تایمز،
۰ نفر