۱۱ بهمن ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5972155
T T
۰ نفر
اقدامات ترکیه علیه ایستگاههای غیر قانونی رادیو تلویزیون # تهران - ایرنا 14/11/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 119 یک سخنگوی ایستگاههای غیر قانونی رادیو تلویزیونی در ترکیه دیروزگفت این مراکزدرمقابل تلاشهای دولت برای تعطیل کردن ایستگاههای یادشده مقاومت خواهندکرد.
........................................
،رویتر،آنکارا،عثمان،آتامان،مدیرکل،انجمن،فرستندگان،رادیویی،سخنگوی، ،وزارت،کشور،
۰ نفر