۱۱ بهمن ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5971993
T T
۰ نفر
پیشنهادنیروی دریایی آمریکامبنی برکاهش پرسنل ورزمناوهای کشور # تهران - ایرنا 13/11/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 116 نیروی دریایی آمریکا پیشنهاد کرده است که درچارچوب یک طرح بودجه 6 ساله پرسنل نیروی دریایی به میزان 125000 نفر ورزمناوهای آن به میزان 140 فروندکاهش یابد ........................................
،آ،اف،پ،یونیون،تریبون،سان،دیه،گو،کالیفرنیا،
۰ نفر