۱۱ بهمن ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5971952
T T
۰ نفر
اوپک خواهان گسترش همکاری باجمهوریهای نفت خیزشوروی سابق است # تهران - ایرنا 13/11/71 .اقتصادی. تلکس 23 اق دبیرکل اوپک دیروز دوشنبه در داووس سویس گفت اوپک خواهان همکاری نزدیک تر با جمهوریهای نفت خیز شوروی سابق می باشد.
........................................
،رویتر،نقش،،انرژی،مصاحب ه،کاهش،،تولید،میزان،دکتر،سوبروتو،سازمان، ،کشورهای،صادر،کننده،نفت،اوپک،
۰ نفر