۱۱ بهمن ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5971898
T T
۰ نفر
اظهارات وزیر کشور آذربایجان پیرامون مناسبات با آمریکا # تهران - ایرنا 13/11/71 .سیاسی. تلکس 273 وزیر کشور آذربایجان گفت درسفر اخیرخودبه آمریکا سیاست خارجی و گسترش آزادیهای سیاسی در این کشور را با مقامات آمریکایی بحث و تبادل نظر کرده است.
........................................
،رادیو،باکو،اسکندر،حمیداف،مراسم،تنفیذ،ریاست،جمهوری،آمریکا،مصاحبه، ،آسیای،میانه،
۰ نفر