۱۱ بهمن ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5971803
T T
۰ نفر
بغداداز افشای نام فروشندگان تجهیزات هسته ای خودداری می کند # تهران - ایرنا 12/11/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 6 رئیس بازرسان سازمان ملل دیروز یکشنبه گفت عراق از ارائه فهرست کامل نام موسساتی که به این کشور وسایل هسته ای فروخته اند خودداری می کند.
........................................
،آ،اف،پ،موریزیو،زیفررو،رئیس،،تاسیسات،هسته ای،منامه،بحرین،پرسشنامه، ،بغداد،
۰ نفر