۶ بهمن ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5971417
T T
۰ نفر
مذاکرات ژنو در مورد بوسنی و هرزگوین بدون نتیجه پایان یافت # تهران - ایرنا 10/11/71 .سیاسی. تلکس 142 مقامات کنفرانس صلح ژنو اعلام کرد میانجیگران جنک بوسنی و هرزگوین امروز پس ازبی نتیجه ماندن طرح صلح خود به این مذاکرات پایان دادند.
........................................
،آ،اف،پ،دیوید،اوئن،سازمان،ملل،جامعه،اروپا،سایروس،،ونس،،
۰ نفر