۱۱ دی ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5967124
T T
۰ نفر
تکذیب ادعای تحصیل اجباری فرزندان اتباع پاکستانی درمدارس ایرانی # تهران - ایرنا 11/10/71 .سیاسی.فرهنگی. جمهوری ص 14 فرزندان اتباع پاکستانی که در ایران متولد شده اند هیچ اجباری برای ادامه تحصیل در مدارس ایرانی ندارند.
........................................
،عشرت،علی،شیخ،وابسته،مطبوعاتی،پاکستانی،روزنامه،نیوز،بنی،هاشمی،معاونت، ،علمی،و،بین،المللی،وزارت،آموزش،،وپرورش،،شماره،3939،
۰ نفر