۲۱ آذر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5964566
T T
۰ نفر

پیشینه اسلام در بوسنی

۲۱ آذر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5964566
پیشینه اسلام در بوسنی # تهران - ایرنا 21/09/71 .سیاسی.مذهبی. کیهان 14649 اسلام دربوسنی ازتاریخی ریشه ای وپیشینه ای محکم واستوار برخورداراست که بیانگر مقاومت مسلمانان طی قرن گذشته وعصرحاضرو40سال دیکتاتوری دربرابرکمونیسم می باشد.
........................................
،سلطان،محمد،فاتح،جنک،جهانی،دوم،صربها،شکوفایی،فرهنک،اسلامی،یوگسلاوی،سابق،
۰ نفر