۲۱ آذر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5964565
T T
۰ نفر
کشورهای عضو ناتو آماده اند تادرجنک بوسنی دخالت کنند # تهران - ایرنا 21/09/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 32 کشورهای عضو ناتوآماده اند تا به منظورجلوگیری از گسترش جنک داخلی دریوگسلاوی سابق دخالت کنندلیکن منتظرموافقت سازمان ملل دراین موردهستند.
........................................
،آ،اف،پ،مانفرد،ورنر،دبیرکل،ناتو،وزیران،دفاع،گفتگو،بروکسل،سازمان،پیمان، ،آتلانتیک،شمالی،بوسنی،وهرزگوین،
۰ نفر