۱ آذر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5962440
T T
۰ نفر

چکسلواکی به پاکستان تانک صادر خواهد کرد

۱ آذر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5962440
چکسلواکی به پاکستان تانک صادر خواهد کرد # تهران - ایرنا 5/09/71 .نظامی. تلکس 53 یک مقام وزرات امور خارجه چکسلواکی دیروز اظهار داشت کشورش برای صدور 300 تانک تی 72 به پاکستان آماده است.
........................................
،کارخانه،مارتین،آ،اف،پ،براتیسلاوا،آنتوان،راکیکی،وزیر،مشاور،در،امور، ،خارجه،اسلواکی،
۰ نفر