۱ آذر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5962189
T T
۰ نفر
انگلیس مخالف ایجاد منطقه امن ودخالت نظامی دربوسنی # لندن - ایرنا 3/09/71 .سیاسی.نظامی. تلکس 11 وزیر دفاع انگلیس مخالفت خودرا با ایجاد منطقه امن برای قربانیان سیاست تصفیه نژادی در بوسنی وهرزگوین را مورد تاکید قرارداد.
........................................
،مالکم،ریفکیند،سازمان،ملل،نیروی،نظامی،کشتار،مسلمانان،
۰ نفر