۱ آذر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5962183
T T
۰ نفر

گزارش فائو در مورد تولیدات غلات جهانی

۱ آذر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5962183
گزارش فائو در مورد تولیدات غلات جهانی # رم - ایرنا 3/09/71 .اقتصادی. تلکس 52 اق سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل فائو اعلام کرد تولیدات جهانی غلات طی سالجاری میلادی بیش از میزان پیش بینی شده قبلی خواهد بود.
........................................
،افزایش،،تولید،جامعه،مشترک،المنافع،شوروی،سابق،
۰ نفر