۱ آذر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5962127
T T
۰ نفر
تظاهرات هزاران نفر دراعتراض به کشته شدن سه ترک درآلمان # تهران - ایرنا 3/09/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 196 93 هزاران تن ازمردم آلمان درپی کشته شدن یک زن و2دخترترک دریک آتش سوزی که به نئونازیهانسبت داده می شوددرشهرهای آلمان دست به تظاهرات زدند.
........................................
،د،پ،آ،فرانکفورت،مولن،تلویزیون،الکساندر،فن،اشتال،پناهنده،گونتر،گراس،، ،نویسنده،
۰ نفر