۱ آذر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5962044
T T
۰ نفر

برگزاری کنفرانس روحانیون ملتهای قفقاز

۱ آذر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5962044
برگزاری کنفرانس روحانیون ملتهای قفقاز # مسکو - ایرنا 2/09/71 .سیاسی. تلکس 256 شرکت کنندگان در کنفرانس روحانیون ملتهای قفقاز امروز در باکو خواستار اعلام عدم تجدید نظر در مرزها و خلع سلاح برای پایان درگیریهای این منطقه شدند.
........................................
،تلویزیون،مسکو،آذربایجان،آسیای،میانه،حاجی،الله،پاشا،شکورزاده،رئیس،، ،شورای،عالی،روحانیون،مسلمان،منطقه،قفقاز،
۰ نفر