۲۱ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960913
T T
۰ نفر

اعدام 150 جنایتکار در پاکستان

۲۱ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960913
اعدام 150 جنایتکار در پاکستان # تهران - ایرنا 24/08/71 .اجتماعی. تلکس 63 امروز 150 جنایتکار که با جرائمی بسیار سنگین به مرک محکوم شده بودند در پاکستان به دار آویخته شدند.
........................................
،ایتارتاس،،اسلام،آباد،غلام،اسحق،خان،رئیس،،جمهور،
۰ نفر