۲۱ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960736
T T
۰ نفر
مصر می گوید برای حفاظت از جهانگردان کوتاه نخواهد آمد # تهران - ایرنا 23/08/71 .سیاسی. تلکس 306 موسی وزیر کشور مصر دیروز اعلام کردکه کشورش درمقابل سوء قصدهای اسلام گرایان علیه جهانگردان که منبع اصلی تامین ارز مصرمحسوب می شوند ساکت نخواهد ماند.
........................................
،آ،اف،پ،قاهره،ژنرال،عبدالحلیم،موسی،
۰ نفر