۲۱ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960691
T T
۰ نفر

ورود کشتی گیران ایرانی به مسکو

۲۱ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5960691
ورود کشتی گیران ایرانی به مسکو # مسکو - ایرنا 22/08/71 .ورزشی. تلکس 159 تیم ملی کشتی آزاد ایران به منظور شرکت در مسابقات جام بین المللی کشتی آزاد امروز جمعه وارد مسکو شد.
........................................
،محمد،توکل،سرپرستی،تیم،ایران،فیلا،
۰ نفر