۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5958791
T T
۰ نفر
آبهای زیرزمینی دشتهای خراسان هرسال بیش از یک مترافت میکند # مشهد - ایرنا 9/08/71 .اقتصادی.اجتماعی. تلکس 113 بر اثر بکارگیری روشهای غیر علمی و نادرست آبیاری و برداشت بیش از حد آبهای زیرزمینی دشتهای خراسان هر سال بیش از یک متر افت می کند.
........................................
،ایران،عزیزیان،مجری،طرح،مطالعات،جامع،احیاء،و،توسعه،کشاورزی،
۰ نفر