۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5958725
T T
۰ نفر
توافق رهبران کردهای عراق و ترکیه درمورد تسلیم کردهای ترکیه # تهران - ایرنا 9/08/71 .سیاسی. ویژه 226 ص 25 به گفته منابع کردهای عراقی رهبران گروههای کرد عراقی دیروز با کردهای جدایی طلب ترکیه پناهنده به شمال عراق درمورد تسلیم آنان به توافق رسیدند.
........................................
،آ،اف،پ،صلاح،الدین،حزب،کارگران،کردستان،ترکیه،تحویل،سلاح،تخلیه،پایگاههای، ،خود،
۰ نفر