۶ آبان ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5958632
T T
۰ نفر
یک اسلام گرا در غرب الجزیره توسط ژندارم ها کشته شد # تهران - ایرنا 8/08/71 .سیاسی. تلکس 146 بن یوسف یک تن از فعالان جبهه نجات اسلامی که 29 سال داشت دیروز در قطاری در ایستگاه مین دلفه در غرب الجزیره توسط ژاندارم ها کشته شد.
........................................
،د،پ،آ،آ،پ،اس،،الجزایر،
۰ نفر