۲۶ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5957191
T T
۰ نفر

پلیس هند رهبر حزب اکالی دال را بازداشت کرد

۲۶ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5957191
پلیس هند رهبر حزب اکالی دال را بازداشت کرد # تهران - ایرنا 28/07/71 .سیاسی. تلکس 23 پلیس هند دیروز منجیت سینک رهبر حزب اکالی دال در شهر اریتر را به اتهام ایجاد آشوب در ایالت پنجاب بازداشت کرد.
........................................
،آ،اف،پ،دهلی،نو،جدایی،خواهان،سیک،
۰ نفر