۲۱ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5956844
T T
۰ نفر
دیدگاههای موجود درمورد مصالحه سران کرد عراقی با دولت ترکیه # تهران - ایرنا 25/07/71 .سیاسی. تلکس 62;56 چندتن از اکراد عراقی سیاست سران کردهای اینکشور درمورد مصالحه با دولت ترکیه را معامله برروی سرنوشت ملت کرد منطقه دانستند.
........................................
،گزارش،،اقدام،مشترک،علیه،کردهای،مخالف،دولت،ترکیه،جو،برادرکشی،مسعود، ،بارزانی،جلال،طالبانی،رفع،محاصره،اقتصادی،کردستان،عراق،
۰ نفر