۱۱ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5955282
T T
۰ نفر
جبهه نجات اسلامی الجزایر خواستار گفتگو بامقامات الجزایر شد # تهران - ایرنا 14/07/71 .سیاسی. تلکس 1 رباح کبیر امروز در بن گفت جبهه نجات اسلامی برای نخستین باربه منظورفائق آمدن بر بحران کشور به دولت الجزایر پیشنهاد گفت و شنود کرده است.
........................................
،سخنگوی،جبهه،د،پ،آ،عبدالقادر،صحراویی،سه شرط،صحت،انتخابات،آزادی، ،زندانیان،سیاسی،خسارت،به،خانواده،قربانیان،20،هزار،زندانی،
۰ نفر