۱۱ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5955212
T T
۰ نفر
دولت ترکمنستان الفبای لاتین را جایگزین حروف کریل میکند # گرگان - ایرنا 13/07/71 .سیاسی.فرهنگی. تلکس 155 یک هیئت فرهنگی ترکیه جهت جایگزینی الفبای لاتین درقبال حروف روسی کریل درترکمنستان فعالیت خود ار در عشق آباد آغاز نمود .
........................................
،رادیو،آزادی،نگارش،،تاریح،وفرهنک،ترکمنها،زبانهای،عربی،وفارسی،آسیای، ،میانه،بی،هویت،ساختن،فرهنک،اسلامی،مسلمانان،
۰ نفر