۱۱ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5955075
T T
۰ نفر
دیدارشرکت کنندگان در اجلاس کشورهای ساحل دریای خزربارفسنجانی # تهران - ایرنا 12/07/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 55 روسای هیئتهای شرکت کننده دراجلاس همکاریهای کشورهای ساحل دریای خزرمتشکل ازایران قزاقستان ترکمنستان روسیه وآذربایجان امروزبا رفسنجانی دیدارکردند.
........................................
،رئیس،،جمهور،ایران،آسیای،میانه،
۰ نفر