۱۱ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5955011
T T
۰ نفر

مرز ایران و ترکمنستان مرز صلح و آرامش

۱۱ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5955011
مرز ایران و ترکمنستان مرز صلح و آرامش # مسکو - ایرنا 11/07/71 .سیاسی. تلکس 83 وزیر کشور ترکمنستان در دیدار با باقری سفیر ایران در عشق آباد تاکید کرد مرز ایران و ترکمنستان مرز صلح و آرامش است وباید الگویی برای سایرکشورهاباشد ........................................
،سردار،چاریارف،آسیای،میانه،مبارزه،با،مواد،مخدر،
۰ نفر