۱ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5954070
T T
۰ نفر
مخالفت با برکناری وزیر کشور جمهوری نخجوان # آستارا - ایرنا 4/07/71 .سیاسی. تلکس 161 تعدادی از نمایندگان مجلس نخجوان به برکناری عسگر علی اکبراف وزیر کشور این جمهوری توسط اسکندر مجیداف وزیر کشور آذربایجان اعتراض کردند.
........................................
،رادیو،باکو،آسیای،میانه،
۰ نفر