۱ مهر ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5953788
T T
۰ نفر
ایتالیا خواستار بازگشت لیره به مکانیزم ارزی اروپا است # تهران - ایرنا 2/07/71 .اقتصادی. تلکس 44 اق ایتالیا خواهان بازگرداندن سریع لیره به مکانیزم ارزی اروپا است .
........................................
،ای،پی،رم،نخست،وزیر،
۰ نفر