۱۶ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952325
T T
۰ نفر
گروهی از کمونیستهای سابق در آذربایجان دستگیر شدند # آستارا - ایرنا 19/06/71 .سیاسی. تلکس 210 وزارت کشور آذربایجان اعلام کرد طی چند روزاخیرعده زیادی ازاعضاء حزب منحله کمونیست رابه اتهام ایجاد زمینه برای سرنگونی حکومت باکو دستگیر کرده است.
........................................
،تلویزیون،مسکو،مسلم،محمداف،و،عسگر،اتاقایف،آسیای،میانه،
۰ نفر