۱۶ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952242
T T
۰ نفر

چگونگی امنیت برای کمک رسانی به بوسنی وهرزگوین

۱۶ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952242
چگونگی امنیت برای کمک رسانی به بوسنی وهرزگوین # رم - ایرنا 18/06/71 .سیاسی. تلکس 178 وزیر امداد عمومی ایتالیا اعلام کرد کمک رسانی این کشور به بوسنی وهرزگوین تنها درصورت تضمین امنیت سربازان ایتالیا ازسر گرفته خواهد شد.
........................................
،وزیر،امداد،سربازان،سازمان،ملل،
۰ نفر