۱۶ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952241
T T
۰ نفر
واکنش هندوهای افراطی نسبت به اظهارات رئیس جمهور ایران # دهلی نو - ایرنا 18/06/71 .سیاسی. تلکس 213 حزب افراطی بهارتیا جاناتا امروز مخالفت صریح خود را با اظهارات اخیر رفسنجانی رئیس جمهور ایران در مورد اسلامی تلقی شدن مسئله کشمیر اعلام کرد.
........................................
،کریشنان،لعل،شارما،معاون،حزب،مصاحبه،رفسنجانی،مجلس،،پاکستان،پارلمان،
۰ نفر