۱۶ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952223
T T
۰ نفر
پذیرش 15 هزار دانشجوی جدید در رشته های مختلف علوم پزشکی # همدان - ایرنا 18/06/71 .فرهنگی. تلکس 187 کنزی گفت در سال تحصیلی آینده 15 هزار دانشجوی جدید در رشته های مختلف در دانشگاههای علوم پزشکی پذیر فته می شوند.
........................................
،ایران،معاون،امور،دانشجویی،وزارت،بهداشت،و،درمان،و،آموزش،،پزشکی،سمینار، ،استان،همدان،
۰ نفر