۱۶ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952139
T T
۰ نفر

جلسه محرمانه وزیران شورای همکاری خلیج فارس

۱۶ شهریور ۱۳۷۱، ۰:۰۱
کد خبر: 5952139
جلسه محرمانه وزیران شورای همکاری خلیج فارس # تهران - ایرنا 18/06/71 .سیاسی. تلکس 29 وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیروزبدون حضورمقامات مصر وسوریه درموردراههای اجرای موافقتنامه دمشق جلسه محرمانه تشکیل دادند.
........................................
،دوحه،قطر،عربستان،ایران،
۰ نفر